úterý 16. března 2010

Brouková jarní schůzka

V úterý jsme poznávali první ze sady jarních kytiček, které se už co nevidět objeví v lese či na zahradách. Děti objevily sněženku, konvalinku, podběl a jaterník. A během celé schůzky lovily brouky a lepily je ke své kytičce.
Nakonec jsme naplnili hlínou ozdobené květináče (zdobili jsme je minule) a zaseli tam jarní osení, což je podle popisu na krabičce převážně oves :-) Děti se těší, jak je budou doma zalévat, tak nezapomínejte!!!