úterý 14. května 2013

Ptáčata

Tentokrát jsme vyrazili směrem ke krmelci, ale ani jsme tam nedošli. Nejprve jeden z nás jako kukačka se snažil ukrýt své vajíčko a ostatní se jej při tom snažili chytit a vajíčko najít. Pak jsme si nasbírali klacíky a udělali hnízda a do nich jsme vložili vajíčka. Protože jsme ale na cestě našli i pravá vajíčka, krásně vybarvená, děti přišli s tím, jestli si je také mohou vymalovat. A tak malovali, vyráběli ptáčky z kolíčků a vše dávali na hnízda. Koukněte na fotky.