úterý 29. října 2013

Příští schůzka v klubovně na OÚ

Na příští schůzku (5.11.) se sejdeme před obecním úřadem v Ohrobci. Chvilku budeme venku a pak se přesunem do nové klubovny v zasedací místnosti OÚ, kterou nám pro tento účel laskavě nabídl starosta Pavel Makovský.
S sebou přezutí!!! (ne pantofle, v nich se nedá běhat).
Valda