středa 20. září 2017

Po první schůzce, které se zúčastnilo 13 dětí, se již těšíme na schůzku příští, konanou dne 20.9.2017 ve stejném čase  opět u klubovny. Vzhledem k velkému zájmu dětí a omezeným prostorovým možnostem klubovny je v tuto chvíli zastaven příjem nových členů. Pokud máte přesto o členství v oddíle zájem, je možné se nahlásit do pořadníku - v případě, že se místo uvolní, dáme Vám vědět.

Za vedení oddílu Mája