neděle 3. června 2018

Jak jsme si užili cestu kolem světa

V pátek 11.5. jsme se sešli v podvečer u klubovny s celou výzbrojí na přespání ve stanu. Sešli jsme na nádraží a odjeli vlakem směr Řevnice. V táboře jsme postavili stany a ráno vyrazili vstříc velké zábavě. Soutěžili jsme s několika družstvy Světlušek a Vlčat o postup do dalšího kola. Byla to Cesta kolem světa. Děti plnily úkoly znalostní a dovednostní. Soutěž jsme si moc užili, i když jsme se neumístili na žádném z předních míst. Po vydatném výkonu jsme se dobře najedli a zabalili věci. Zpáteční cestu jsme zvolili vlakem do Radotína kde jsme si dali zmrzku za odměnu. Pak jsme dojeli autobusem na Zbraslav, kde nás čekali rodiče. 

zapsala Terka K.