pondělí 11. května 2020

ZASE NA ŽIVO - postupné obnovení činnosti

Od tohoto týdne se bude postupně obnovovat činnost našeho oddílu. Ve středu 13.5.2020 se poprvé sejdou světlušky (v 17:45 hod.) a vlčata (v 18:00 hod.) před klubovnou. Prosím vlčata, aby nepřicházeli dříve - nemělo by se najednou u klubovny pohybovat více jak 15 dětí. Schůzky budou probíhat pouze venku, na různých místech pro vlčata a pro světlušky. Na první schůzku je třeba přinést vyplněné čestné prohlášení  https://drive.google.com/file/d/17axmxd-A5lYc03kuTq5qTJvott3sAfTo/view . Až do odvolání jsou povinné roušky. K dispozici bude na začátku i na konci schůzky dezinfekce rukou. Budeme se snažit o dodržování 2 m rozestupů. V případě velmi nepříznivého počasí (setrvalý déšť, náledí, nálety kobylek, padající žáby apoud.) může být schůzky předem zrušena, o čemž budete informováni sms.

Pokud stávající podmínky vyhodnotíme na základě zkušeností s vlčaty a světluškami jako zvládnutelné i s mladšími dětmi nebo pokud budou dále rozvolněny, chtěli bychom schůzky benjamínků zahájit v úterý 26.5.2020. Bližší informace budou rodičům včas rozeslány.

Předběžně počítáme s jednodenní výpravou na neděli 24.5. a výpravou s přespáním 20.-21.6. (pokud nebude ještě přespání povoleno, tak znovu jen jednodenní v neděli 21.6.2020) 

Závazné přihlášky k táborům a další podklady obdržíte nejpozději do příští schůzky, termín odevzdání a zaplacení bude do 1.6.2020. Tábory proběhnou obdobně, jako v posledních dvou letech, schůzku rodičů pravděpodobně svolávat nebudeme, informace obdržíte opět v Táborovém lexikonu po 17.5.2020, kdy máme poradu vedení táborů.   Veškeré dotazy vyřešíme následně individuálně.

Za vedení oddílu Mája