středa 9. září 2020

Akce pro první pololetí skautského roku:

 

19.9.2020                            Jednodenní výprava (pro skautky nepovinná)

20.9.2020                            Výcvik pádlování v Řevnicích (skautky)

27.10. - 30.10.2020         Výprava na podzimní prázdniny

17.11.2020                          Okresní sraz

12.12.2020                          Pečení vánočního cukroví (světlušky)

11. - 13.12.2020                Pečení vánočního cukroví na Torontu (skautky)

19.12.2020                          Předvánoční vlčácká (vlčata)

9. nebo 16.1.2020            Praha plná strašidel