čtvrtek 1. února 2018

PRAHOU PLNOU STRAŠIDEL

V sobotu 13.1.2018 jsme se zúčastnili velkého skauty pořádaného závodu po Staré Praze s mnohaletou tradicí. V rámci Prahy plné strašidel musí jednotlivé hlídky nejprve vyluštit adresy na nichž se strašidla zjevují, vyhledat tato místa na mapě Starého Města a Malé Strany (veškeré mobilní technologie jsou zakázány), a pak formou orientačního běhu jednotlivá strašidla navštívit a směnit s nimi vždy příslušné heslo za důkazní lísteček. V ostrém závodě oddílů mají hlídky přesně stanovený časový limit a děti závodí sami bez doprovodu dospělých. Proto jsme se na poprve přihlásili v kategorii závodu pro veřejnost, kde každou z našich tří hlídek jeden dospělý doprovázel. Za úspěch považujeme to, že se všem třem hlídkám v rámci odpoledne podařilo navštívit všech 15 strašidel a přitom nachodit cca 10 km uličkami Staré Prahy. 
Další fotografie a vůbec vše o závodě naleznete na stránce:      http://www.strasidla.net/         

Za vedení oddílu zapsala Mája